Znajdź Praktyka w Twoim regionie:

Zamieszczona lista obejmuje polskich Praktyków MA-URI® uprawnionych do pracy z Klientami w oparciu o dwa typy Licencji.

Clinic License – Licencja ta wydawana jest Praktykom, którzy ukończyli pełny cykl formalnej edukacji w zakresie MA-URI® Bodywork i są kompetentni, aby nawigować swoich klientów zarówno w zakresie zagadnień natury fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, jak i duchowej.

Student Practice License – wydawana jest uczniom po module 2 treningu, którzy jeszcze kształcą swoje kompetencje w ramach Programu Treningu MA-URI®.

Zamieszczona lista obejmuje polskich Praktyków MA-URI® uprawnionych do pracy z Klientami w oparciu o dwa typy Licencji.

Clinic License – Licencja ta wydawana jest Praktykom, którzy ukończyli pełny cykl formalnej edukacji w zakresie MA-URI® Bodywork i są kompetentni, aby nawigować swoich klientów zarówno w zakresie zagadnień natury fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, jak i duchowej.

Student Practice License – wydawana jest uczniom po module 2 treningu, którzy jeszcze kształcą swoje kompetencje w ramach Programu Treningu MA-URI®.