• kenburns1
  ABY POZNAWAĆ SIEBIE
  UDAĆ SIĘ POZA TO, CO ZNANE
  KOCHAĆ BEZWARUNKOWO
  MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
 • kenburns1
  ABY UJAWNIĆ SWÓJ POTENCJAŁ
  DOKONYWAĆ ŚWIADOMYCH WYBORÓW
  WYPEŁNIĆ SWOJE PRZEZNACZENIE
  MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
 • kenburns1
  ABY PRZEKROCZYĆ LĘK
  BADAĆ MOŻLIWOŚCI
  ZMIENIAĆ SIĘ
  MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
 

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „MA-URI” jednogłośnie podjęło uchwałę nr 6/2019 w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia „MA-URI” z siedzibą w Krakowie, KRS 0000543565 („Stowarzyszenia”).

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia wszczęto na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 21 lipca 2020 roku. W związku z powyższym likwidator wzywa do zgłaszania wszelkich wierzytelności względem Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, pod rygorem ich pominięcia w procesie likwidacji.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Stowarzyszenie „MA-URI”
ul. Brzeźna 4/13
90-303 Łódź
lub na adres mailowy: stowarzyszenie@ma-uri.pl
Małgorzata Bocian – Likwidator
Data publikacji: 27.07.2020

 

O MA-URI ®

MA-URI®, stworzone w latach 90-tych XX w., ma swoje korzenie w Hawajskich i Maoryskich tradycjach duchowych. Proponuje holistyczne podejście do rozwoju osobistego i samo-uzdrawiania. W MA-URI® filozofia życia jest inspirowana zasadami i tradycjami Polinezyjskich Nawigatorów, uwzględniając rzeczywistość i potrzeby współczesnej ludzkości.

Celem MA-URI ® jest

przeprowadzenie człowieka przez proces sukcesywnej osobistej przemiany, która pozwoli:

 • świadomie kształtować swoje zdrowie, nawyki, styl życia i kondycję fizyczną,
 • dokonywać wolnego wyboru postaw i reakcji emocjonalnych w różnych życiowych sytuacjach,
 • oprzeć wszelkie relacje na miłości,
 • poznać swój życiowy cel i go realizować,
 • przyczynić się do podniesienia świadomości globalnej.
Narzędzia MA-URI ®
 • Trening - wyjątkowy program re-edukacji obejmujący ciało, umysł i duszę, składający się z 3 Modułów
 • Bodywork - piękny i transformujący styl pracy z ciałem do rytmu muzyki
 • Filozofia - zestaw koncepcji, podejść i elementów kluczowych opracowanych przez Instytut MA-URI ® , stanowiących kompletny życiowy przewodnik.
MA-URI® Założyciele i Historia

MA-URI® zostało stworzone przez Hemi’ego Hoami Fox’a, z pochodzenia Maorysa, oraz Katję Fox, Dunkę, we wczesnych latach 90-tych XX w., jako część ich duchowej podróży i przeznaczenia. Dzięki genetycznym i duchowym połączeniom rozwinęła się filozofia życia, sztuka samo-uzdrawiania, a także program treningu, które zapewniają fascynującą ścieżkę transformacji i dopełnienia życia, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Instytut MA-URI® powstał w 1992 roku jako Centrum Sztuk Uzdrawiania MA-URI® (MA-URI® Healing Arts). Głównym celem Instytutu jest zapewnienie platformy rozwoju sztuki uzdrawiania i filozofii MA-URI®, jako źródła inspiracji dla wszystkich, którzy pragną odkrywać duchowe ścieżki prowadzące do samo-uzdrowienia i transformacji. Aby dowiedzieć się więcej o fascynującej historii, rozwoju, a także wizji Instytutu wejdź na: http://www.ma-uri.org/

MA-URI ® w Polsce

Obecne jest w naszym kraju od 1992 roku. Katja i Hemi Fox przybyli wówczas do Polski z pierwszym warsztatem wprowadzającym do tej sztuki uzdrawiania. Wkrótce pierwszymi Trenerami Początkowymi MA-URI w Polsce zostali Ryszard Biskupski, Julian Rok i Barbara i Marek (†) Sułkowscy (aktualnie nikt z nich już nie trenuje MA-URI). W ciągu ponad 20 lat z Programu Treningu MA-URI skorzystało kilkaset adeptów, na trwałe podnosząc swoją świadomość i zgłębiając tajniki polinezyjskiej pracy z ciałem. Kształciły się również kolejne pokolenia Trenerów Początkowych.

W latach 90. MA-URI ® rozprzestrzeniło się na Norwegię, Szwecję i Polskę, a z Polski trafiło na Litwę, Węgry i do Rumunii.

MA-URI ® Bodywork

Sesja pracy z ciałem jest niezwykle pięknym rytuałem wykonywanym do rytmu indywidualnie dobranej muzyki na stole do masażu.

Praktyk MA-URI ® posługuje się dynamiczną sekwencją ruchów i kroków tanecznych oraz świadomym oddechem i skupioną uwagą, by stymulować przepływ energii witalnej w ciele osoby na stole i odczytać jej fizyczne, emocjonalne i duchowe potrzeby. Następnie odpowiednim naciskiem, rytmem, dźwiękiem i słowem prowadzi osobę przez naturalny proces samo-udrawiania.

Ciało jest uważane za naczynie dla osobistej jaźni, zasobnik informacji o naszych mocnych stronach i słabościach, o przekonaniach i zakodowanych w procesie edukacji wzorcach emocjonalnych. Ciało jest także bramą do wspomnień trans-pokoleniowych (traum rodowych), które mogą wpływać na nasze aktualne wybory, aspiracje, relacje i poczucie spełnienia. Sesja MA-URI ® Bodywork, dzięki temu, że dociera do bardzo głębokiego poziomu podświadomości, do którego nie mamy często dostępu podczas tradycyjnej psychoterapii, pozwala na trwałe uzdrowienie wzorców lęku i połączenie z pierwotnym stanem akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Sesja odbywa się w warunkach pełnego poszanowania intymności, na ciele rozebranym (części intymne są zakryte), przy użyciu ciepłej oliwki.

Umów się na sesję MA-URI ® Bodywork do jednego z naszych Licencjonowanych Praktyków.

LICENCJONOWANI PRAKTYCY MA-URI ®

 

TRENING MA-URI ®

Trening MA-URI ® jest szkołą życia dla dorosłych. Uczy jak nawigować na wodach życia i osiągnąć biegłość w sferze zdrowia, relacji, wyborów życiowych, wzorców przekonań, emocji. Obejmuje ciało, umysł i aspekty duchowe.

Nowy program treningu łączy polinezyjską wiedzę i tradycje uzdrawiania z odkryciami dokonanymi w dzisiejszych czasach na temat nieskończonych możliwości, do których uzyskujemy dostęp poprzez pole kwantowe. Nadszedł czas, aby rozszerzyć naszą świadomość, byśmy mogli spełnić wymagania okresu przejściowego, w którym my i reszta ludzkości bierzemy udział i oferujemy nasz wkład. Naszą wizją jest łączenie mądrości Przeszłości z odkryciami Teraźniejszości, aby służyć Przyszłości w nowy, wzmacniający sposób. Więcej informacji dotyczących nowego programu treningu znajdziesz tutaj (zobacz szczegóły - po angielsku)

 • kenburns1
  ABY PAMIĘTAĆ, KIM JESTEŚMY
  WIEDZIEĆ, DOKĄD ZMIERZAMY
  SIĘGNĄĆ GWIAZD
  TRENING MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
 • kenburns1
  ABY ŻYĆ PRZYTOMNIE
  POCZUĆ MOC WEWNĄTRZ
  BYĆ NAWIGATOREM ŻYCIA
  TRENING MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
 • kenburns1
  ABY TAŃCZYĆ BEZ LĘKU
  DOTYKAĆ Z MIŁOŚCIĄ
  WZRASTAĆ
  TRENING MA-URI ®
  NAVIGATE YOUR LIFE
Dla wszystkich, którzy pragną
 • samopoznania i rozwoju świadomości w ujęciu holistycznym,
 • przekroczenia motywacji ego i wzorców lęku,
 • ujawnienia swojego potencjału,
 • rozwijać w sobie Miłość i Radość,
 • doskonalić się w roli liderów nowej ery i inspirować innych ludzi poprzez świadome relacje, projekty społeczne, biznes, sztukę, terapię, edukację…
 • pracować na rzecz innych i zdrowia/uzdrawiania holistycznego,
 • mają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o holistyczne podejście do człowieka/zdrowia/terapii,
 • poszukują nowego podejścia w obszarze uzdrawiania i pracy z ciałem,
 • poszukują inicjacji duchowej - rytuału przejścia, który umożliwi im samorealizację,
 • fascynują się tańcem, dotykiem, ekspresją ciała lub filozofią polinezyjską…
Dla osób

bez nałogów, ze znajomością jęz. angielskiego (na poziomie średniozaawansowanym B1– B2), zrównoważonych emocjonalnie i sprawnych intelektualnie. Wcześniejsze przygotowanie psychologiczne ani fizyczne nie jest konieczne. Wymagana jest umiejętność skupienia, determinacja, przeciętna dobra sprawność fizyczna i zaufanie.

 

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie MA-URI ® ma na celu rozpowszechnianie tej sztuki życia i uzdrawiania jako wysoce skutecznej metody zwiększającej świadomość, poprawiającej zdrowie i podnoszącej znacząco jakość życia.
Misja stowarzyszenia

Powołane w 2015 roku Stowarzyszenie MA-URI ma na celu rozpowszechnianie tej sztuki życia i uzdrawiania jako wysoce skutecznej metody zwiększającej świadomość, poprawiającej zdrowie i podnoszącej znacząco jakość życia.

Stowarzyszenie, zrzeszające Studentów i Praktyków metody, a także osoby wspierające, jako swą misję wybiera podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących:

 • ochronie szeroko pojętego zdrowia
 • kształceniu świadomości
 • upowszechnianiu zasad MA-URI® jako idei i umiejętności świadomego życia
 • badaniu zasad MA-URI® jako drogowskazów w procesie kształtowania osobistego doświadczenia i samouzdrawiania (włączając w to szczególnie dziedziny takie jak: świadome poczęcie, poród i połóg, prawa kobiet, nowoczesna edukacja, dzieci i młodzieży, praca z chorymi na choroby ciężkie lub uznawane za nieuleczalne, zagadnienia świadomego umierania i duchowej opieki hospicyjnej itp.)
 • niesieniu pomocy potrzebującym w zakresie przeprowadzenia istotnej zmiany w poziomie świadomości

Wśród celów Stowarzyszenia znajdują się również integracja środowiska MA-URI® i wymiana doświadczeń krajowych i międzynarodowych ze środowiskami realizującymi zbliżone cele.

Wizja stowarzyszenia

W przygotowaniu

Statut stowarzyszenia

W załączonym pliku znajduje się statut Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zostań członkiem stowarzyszenia

Masz ważną Licencję Praktyka? Dołącz do nas i zostań członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Będziesz mógł brać udział w pracach, zebraniach i innych naszych przedsięwzięciach z prawem głosu i możliwością zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących wspólnej działalności. Będziesz mógł korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi. Możesz na przykład uzyskać pomoc merytoryczną i finansową w inicjatywach wydawniczych związanych z promocją sztuki życia wg MA-URI, w organizacji demonstracji MA-URI i w akcjach promujących świadomy styl życia, jak również w akcjach charytatywnych w środowiskach osób potrzebujących (np. MA-URI bodywork w domach opieki, spokojnej starości, ośrodkach terapeutycznych itp.). Chętnie podejmiemy współpracę w docieraniu do środowiska MA-URI z istotnymi informacjami dotyczącymi specyfiki pracy z ciałem i świadomością, Polinezją, rozwojem osobistym i duchowością.

Ukończyłeś Moduł I Programu Treningu MA-URI albo po prostu podoba Ci się idea Stowarzyszenia i jesteś gotów nas wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie? Dołącz i zostań członkiem wspierającym. Będziesz mógł brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nas zadań.

Wypełnij odpowiednią deklarację członka zwyczajnego albo członka wspierającego i prześlij na adres stowarzyszenie@ma-uri.pl

 

TRENERZY MA-URI ®

Aktualnie w Polsce nie ma aktywnych trenerów MA-URI®

 

PRAKTYCY MA-URI ®

Znajdź Praktyków MA-URI ® najbliżej Ciebie
 • Tomasz Głodek

  praktyk
 • Justyna Solecka-Głodek

  praktyk
 • Iga Solecka

  praktyk
 • Edyta Wańkowicz

  praktyk
 • Ana Zielińska

  praktyk
 • Magdalena Dąbkowska

  praktyk
 • Joanna Kokoszka

  praktyk
 • Paulina Broniewska

  praktyk
 • Skrzypulec Iwona

  praktyk
 • Justyna Prucnal

  praktyk
 • Adam Kotecki

  praktyk
 • Ewa Bosko

  praktyk
 • Małgorzata Bocian

  praktyk
 • Irena Andres

  praktyk
 • Beata Macherzyńska

  praktyk
 • Marta Hozer-Koćmiel

  praktyk
 • Natalia Rycko

  praktyk
 • Kinga Łajtar

  praktyk
 • Jolanta Moszczyńska

  praktyk
 • Kasia Kajewska

  praktyk
 • Mateusz Rycko

  praktyk
 • Marta Huras

  praktyk
 • Bożena Świerczek

  praktyk
 • Natalia Rzońca

  praktyk
 • Eliza Mizak

  praktyk
 • Justyna Rychlewska-Suska

  praktyk
 • Jarek Żarczyński

  praktyk
 • HAnia Świątkowska

  praktyk
 • Beata Rudnicka

  praktyk
 • Anna Kostrzanowska

  praktyk
 • Marzena Blachowska-Szmigiel

  praktyk
 • Małgorzata Połczyńska-Szlezer

  praktyk
 • Ewa Pankowska

  praktyk

Bądźmy w kontakcie


Adres: ul. Powstańców 34A/80, 31-422 Kraków

e-mail: stowarzyszenie@ma-uri.pl

KRS: 0000543565

NIP: 9452182783

REGON: 360777267

BANK: ING BANK ŚLĄSKI

NR KONTA: 37 1050 1445 1000 0090 3054 9902